دریافت پوستر

برای دریافت نسخه باکیفیت هر کدام از پوسترهای هستمت (طراحی شده برای چاپ با اندازه A3 یا کمتر) می‌توانید از لینکهای دانلود پایین استفاده نمایید

Poster

دانلود پوستر(حجم: ۱۵ مگابایت)

لینک کمکی(حجم: ۱۵ مگابایت)


poster_2_A3

دانلود پوستر(حجم: ۲۵ مگابایت)

لینک کمکی(حجم: ۲۵ مگابایت)


Poster

دانلود پوستر(حجم: ۱٫۳ مگابایت)

لینک کمکی(حجم: ۱٫۳ مگابایت)